Verifying that you are not a robot...

تخصیص منابع سپرده بانک سینو از عدالت در توزیع تا رونق اقتصاد محلی

عنوان 20- گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت وجوه به سپرده های بانکی در بین مناطق کشور نابرابر است، به طوری که در برخی مناطق این نسبت در سطح بسیار پایینی قرار دارد و برخی بانک ها در این مناطق دارای نرخ بسیار بالایی هستند. سهم اندکی از معادنی که در اختیار دارند به جمعیت این مناطق اختصاص یافته است.

همواره این انتقاد مطرح می شود که حجم زیادی از تسهیلات بانکی به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ است. تمرکز منابع بانکی در سرمایه همواره باعث تضعیف سیستم بانکی در سایر مناطق می شود.

بدیهی است که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل در حوزه اقتصاد و دارایی، مدیریت و توزیع صحیح ذخایر و سپرده های بانکی است. یعنی استفاده و مصرف منابع و سپرده های بانکی هر منطقه در یک منطقه بسیار مهم و ضروری است و بانک های کشور موظفند قسمت قابل توجهی از سپرده های بانکی را در اختیار مصرف آن منطقه قرار دهند. بانک مرکزی همواره بر کنترل دقیق هزینه ها و اعطای تسهیلات به استان ها تاکید داشته است.

توجه ویژه بانک سینو به رونق مناطقیکی از بانک هایی که توانسته در این زمینه فعالیت های خوبی از خود نشان دهد بانک سینو است زیرا گزارش فعالیت 4 ماهه سال جاری از سوی بانک سینو نشان می دهد که در تمامی مناطق کشور بیش از 50 درصد ذخایر سپرده هر منطقه در اشیاء همان منطقه است

بانک سینو با توجه ویژه به رویکرد اتخاذ شده در کنار تعهدات اجتماعی، تلاش کرده است تا بخش زیادی از تسهیلات را به حوزه های هدف بنیاد مصطفان اختصاص دهد و با نظارت، فعالیت متوازن و توسعه متوازن همه حوزه ها را تسهیل کند. تخصیص منابع در هر منطقه و البته باید به برخی از مناطق کم تغذیه بیشتر کمک کرد.

فعالیت بانک سینو در چهار ماهه نخست امسال نشان داد که نسبت 50 درصدی در تمامی مناطق رعایت شده است اما در برخی مناطق مانند ایلام، خراسان شمالی، هرمزگان، خراسان جنوبی و زنجان نمونه هایی وجود دارد 100 درصد. نیز افزایش یافت.

عملکرد بانک چین در گسترش عدالتبانک «سینو» یکی از بانک هایی است که به عدالت در توزیع منابع سپرده توجه ویژه ای دارد. این بانک در ساختار جدید خود ساختاری با عنوان «رژیم بررسی و کنترل اعتبار» ایجاد کرده که یکی از وظایف آن کنترل نسبت هزینه ها به منابع در مناطق است.

بدیهی است که منابع و سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی کشور باید به نحو مؤثری به نفع همه اقشار جامعه توزیع شود. در صورت تخصیص نادرست این منابع می تواند باعث افزایش فقر و رشد اقتصادی در برخی مناطق شود.

مهم ترین نکته استفاده از منابع و سپرده های بانکی هر منطقه در خود منطقه است که موجب رونق اقتصادی و توسعه منطقه می شود. به عنوان مثال، اگر منطقه از منابع خود برای توسعه صنعت و کشاورزی خود استفاده کند، می تواند به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه کمک کند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از منابع و سپرده های بانکی هر منطقه در یک منطقه کاهش وابستگی به مناطق دیگر و کاهش نیاز به واردات محصول است. اگر هر منطقه نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند، می تواند هزینه های واردات داخلی را کاهش داده و صادرات خود را توسعه دهد.

تقسیم معادن هر منطقه به یک منطقه باعث توسعه بخش خصوصی نیز می شود. اگر بخش خصوصی در هر منطقه بتواند با استفاده از منابع داخلی خود را توسعه دهد، می تواند نقش اقتصادی بسیار مهمی در توسعه کشور ایفا کند.

عدم تمرکز توزیع منابع بانکیبه دلیل تفاوت های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی بین مناطق، توجه به نیازهای هر منطقه ضروری است. بانک های هر منطقه باید بر نیازهای مشتریان خود در آن منطقه تمرکز کنند و از تمرکز و هدایت منابع بانکی به سمت پایتخت خودداری کنند.

نتایج فعالیت بانک «سینو» در چهار ماهه سال جاری حاکی از توجه این بانک به نیازهای هر منطقه است و بخش قابل قبولی از منابع بانکی را در قالب امتیاز به آنها داده است.

البته این اقدام بانک چین موجب توسعه اقتصادی و اشتغال در آن مناطق خواهد شد، زیرا بانک های داخلی با ارائه خدمات بانکی مناسب به مشاغل و صنایع داخلی، موجب توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در منطقه می شود. .

بنابراین بانک ها باید در توزیع ذخایر بانکی و سپرده های بانکی به نحو احسن عمل کنند و به همین دلیل فعالیت بانک سینو می تواند سرمشقی برای سایر بانک ها باشد که در نهایت می تواند به نفع کل جامعه باشد.

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما